نرم افزار واسط پنل های پیام رسان

 • صفحه اصلی
 • حوزه راهکاران
 • نرم افزار واسط پنل های پیام رسان

نرم افزار واسط پنل های پیام رسان

بـا توجـه بـه نیـاز مبـرم شـرکت ها و سـازمان ها در اطلاع رسـانی از طریـق ارسـال پیامـک، مجموعه هـای متعـددی بـرای رفـع ایـن نیـاز، در حـال فعالیـت هسـتند کـه هرکـدام بـرای ایجاد سـهولت در اسـتفاده از سـرویس های خـود، از متدها و مدل هـای منحصر به فـردی اسـتفاده میکننـد.

ایـن مجموعه هـا بـرای ارتبـاط بـا سـرویس های خـود مسـتنداتی را نیـز ارائـه کـرده انـد تـا کاربرانشـان بـا اسـتفاده از ایـن مسـتندات، بتواننـد ارتبـاط امـن و مسـتمری را بـا سـرویسهای ارائه شـده داشـته باشـند.

در ایـن محصول، اطلاعات تمامی سـرویس دهنده های مطرح ارسـال و دریافت پیامـک، جمـع آوری و پیاده سـازی شده اسـت تـا کاربـران راهـکاران، به سـادگی و بـدون محدودیـت بتواننـد از همـه سـرویس ها و خدمـات پنل پیامکـی محبوب خـود اسـتفاده کنند.

نرم افزار واسط پنل های پیام رسان
نرم افزار واسط پنل های پیام رسان

چرا نرم افزار واسط پنل های پیام رسان

وجود پنل های پیامکی مختلف و تفاوت در نوع خدمات و سرویس هایی که ارائه می کنند، باعث شده است تا سازمان های مختلف، عالقمند به استفاده از پنل، یا پنل های پیامکی متفاوتی باشند. از طرف دیگر، نرم افزار راهکاران تمامی سرویس دهندگان را پشتیبانی نمی کند و در بسیاری از موارد، کاربران مجبور به انتخاب پنل پیامکی جایگزین می شوند.

همواره یکی از بزرگترین چالش های استفاده از سرویس های ارسال پیامک، محدودیت در ارسال پیامک برای افرادی است که دریافت پیامک های تبلیغاتی را برای خود غیر فعال کرده اند و شرکت ها برای حل این مشکل، ملزم به صرف هزینه برای خرید شماره های خدماتی و همچنین ارائه تعهدنامه های زمانبر و هزینه بر می باشند.

یکی از سرویس هایی که توسط پنل های پیامکی ارائه می شود، سرویس ارسال پیام پارامتریک (بر اساس قالب از پیش تعریف شده) یا ارسال پیامک های احراز هویت (OTP) است. استفاده از این نوع سرویس باعث ارسال پیام از شماره های خدماتی می شود و از آنجا که برای شماره هایی که پیامک های تبلیغاتی را مسدود کرده باشند نیز ارسال می شود، از محبوبیت بالایی برخوردار است. اما عدم امکان استفاده از این نوع سرویس در راهکاران باعث ایجاد محدودیت شده است.

سرویس های ارسال و دریافت پیامک، همگی بر بستر اینترنت ارائه می شوند و ارتباط با این سرویس ها ملزم به اتصال سرور راهکاران به اینترنت است. این در حالی است که بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در راستای حفظ امنیت اطلاعات، امکان اتصال سرور راهکاران به اینترنت را ندارند و به دنبال راهکاری برای استفاده از سرویس های پیامکی، بدون اتصال مستقیم سرور به اینترنت هستند.

ویژگی های نرم افزار واسط پنل های پیام رسان

 • طراحی و پیاده سازی زیرساختی

  این افزونه به شکل یک زیرساخت نرم افزاری در راهکاران، طراحی و اجرا شده است. در واقع با زیرساخت ارسال و دریافت پیامک در راهکاران یکپارچه شده و به کاربران این امکان را می دهد تا هنگام ارسال و دریافت پیامک در قسمت های مختلف راهکاران(مانند پیامک تغییر رکوردها یا ارسال و دریافت پیامک از طریق فرایار) از این زیرساخت بهره ببرند.

 • کاملا بدون محدودیت

  این افزونه یک واسط بین نرم افزار راهکاران و پنل های پیامکی است. از این رو همگی امکانات پنل های پیامکی مختلف را پشتیبانی می کند و شما را قادر می سازد تا به دور از هرگونه محدودیت از کلیه سرویس های پنل های پیامکی محبوب خود استفاده نمایید.

امکانات

 • تعریف حساب های کاربری مختلف از سرویس دهنده های متنوع
 • ارسال و دریافت پیامک از طریق زیرساخت پیامک راهکاران
 • استفاده از پیام رسان ها در فرایار راهکاران
 • ارسال پیامک برای افرادی که دریافت پیامک های تبلیغاتی را برای خود غیر فعال کرده اند
 • ارسال پیامک های خدماتی بدون نیاز به خرید خط اختصاصی
 • ارسال پیامک از طریق GSM Modem
 • پشتیبانی از الگوهای اعتبار سنجی در ارسال پیامک(OTP)
 • پشتیبانی از امکان ارسال پیامک بر اساس قالب های از پیش تعریف شده (Parametric Services)
 • ارسال پیام صوتی (تبدیل متن به صوت) در صورت پشتیبانی سرویس دهنده
 • استفاده از امکانات، بدون نیاز به درج تنظیمات و تعریف کانال ها در Server Manager راهکاران
 • ...
امکانات نرم افزار واسطه پیام رسان

شرکت دنیای هوشمند پویشگران پارس با بیش از یک دهه تجربه تخصصی در حوزه توسعه نرم افزار، هم اکنون به عنوان یکی از شرکت های عضو اکوسیستم بازار همکاران سیستم با رویکرد تولید و توسعه نرم افزار های خاص در بستر فرایار همکاران سیستم فعالیت می نماید.

مشاهده محصول در بازار همکاران سیستم

مزیت ها

بدون محدودیت

استفاده از پنل پیامکی مورد نیاز و امکانات آن، به دور از هرگونه محدودیت

در امنیت کامل

ارسال پیامک بدون نیاز به اتصال مستقیم سرور راهکاران به اینترنت برای ایجاد امنیت بیشتر

افزودن سرویس دهنده

افزودن سرویس دهنده درخواستی مشتری در کمترین زمان ممکن

مزیت های نرم افزار واسط پیام رسان

تغییر ساده سرویس دهنده

تغییر و جابجایی بین پنل های پیامکی مختلف به ساده ترین شیوه ممکن

کاهش هزینه

بهره مندی از تخفیف در هزینه ارسال پیامک از برخی از سرویس دهنده ها

استفاده از شماره خدماتی

ارسال پیامک از شماره های خدماتی بدون نیاز به صرف هزینه و زمان برای خرید شماره های اختصاصی و ارائه تعهدنامه های مختلف

درخواست مشاوره و دمو رایگان

فرم درخواست

لازم به ذکر است اطلاعات شما منتشر نخواهد شد

image
واتساپ
پاسخگوی سوالات شما هستیم
واتساپ
پاسخگوی سوالات شما هستیم